การท่องเที่ยวในต่างประเทศ บางทีก็หาอินเทอร์เน็ตใช้ยาก ซึ่ง Google Translate ถึงแม้จะใช้ออฟไลน์ได้แล้ว แต่ก็ยังไม่แม่นยำเท่าแบบออนไลน์ที่มี Neural Machine Translation (ระบบการแปลภาษา) มาใช้งานร่วมกัน แต่ตอนนี้ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไป เพราะว่า Google Translate จะมีการพัฒนาและปรับปรุงการแปลภาษาแบบออฟไลน์ให้แม่นยำขึ้น ซึ่งได้นำระบบ NMT มาร่วมพัฒนากับระบบออฟไลน์นี้ด้วย

ในการพัฒนาระบบนี้จะทำให้การแปลภาษาเป็นธรรมชาติมากขึ้น แต่สาระสำคัญคือหลักการแปลภาษาจะดูเป็นประโยคและมีหลักไวยากรณ์ที่ดีและเข้าใจได้มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งเป็นการแปลแบบคำๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการแปลภาษาและผู้อ่านเข้าใจได้

สำหรับ Google Translate แบบออฟไลน์นั้น ในส่วนของภาษาไทยใช้พื้นที่เพียง 32.16 MB ซึ่งไม่มากมายนักสำหรับมือถือในยุคนี้ ดังนั้นการแปลภาษาแบบออฟไลน์ฉบับปรับปรุงใหม่นี้ จึงคุ้มค่ามากต่อการดาวน์โหลดมาใช้ก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งสามารถโหลดแพ็กเกจภาษาใน แอพ Google Translate ได้แล้ว

Google Translate ได้ปรับปรุงให้การแปลภาษาแบบออฟไลน์แม่นยำขึ้นด้วยระบบ NMT

ที่มา : www.androidpolice.com

Categories: News